Jordi Martin

APAC CEO, Corporate Solutions

Jordi quản lý hơn 15.000 nhân viên trong việc cung cấp các giải pháp sáng tạo cho khách hàng doanh nghiệp trên toàn khu vực.

Với hơn 30 năm kinh nghiệm trong ngành, Jordi tập trung vào việc giúp khách hàng điều hướng qua các xu hướng mới trong chiến lược tại nơi làm việc; đa dạng hóa giải pháp doanh nghiệp cơ sở khách hàng trên khắp các khu vực địa lý và lĩnh vực; và phát triển kinh doanh bền vững và thông qua mua bán và sáp nhập.

Jordi bắt đầu sự nghiệp bất động sản vào năm 1991, tại Land Hire tại Úc trong bộ phận quản lý tài sản và bất động sản. Năm 1998, khi Compass được sáp nhập với JLL, Jordi giữ vai trò vô cùng quan trọng trong việc phát triển các hoạt động của Compass tại JLL, trong khu vực và toàn cầu.

Năm 2002, Jordi chuyển đến Singapore để xây dựng bộ phận Quản lý Hành chính Kỹ thuật (IFM) của JLL tại Châu Á Thái Bình Dương. Ông được bổ nhiệm làm Giám đốc điều hành của Bộ phận Giải pháp Doanh nghiệp Châu Á Thái Bình Dương vào năm 2014. Jordi là thành viên của Ban lãnh đạo JLL Châu Á Thái Bình Dương, nơi định hướng và chiến lược cho JLL trong khu vực. Ông cũng là thành viên của Hội đồng Giải pháp Doanh nghiệp Toàn cầu của JLL và đóng góp vào chương trình nghị sự tăng trưởng của bộ phận trên toàn cầu.

Jordi có bằng Cử nhân Kinh doanh của Đại học Công nghệ, Sydney và Chứng chỉ Thương mại Điện của trường Cao đẳng Kỹ thuật Randwick, Sydney.

Trong thời gian rảnh, Jordi sẽ dành thời gian cho gia đình; và tham gia các môn dưới nước, bất kể là bơi lội hay chèo thuyền.