Greg Conley

Giám đốc Tài chính - JLL Châu Mỹ và JLL Thị trường Vốn Toàn cầu

Greg đảm trách vai trò đối tác tài chính chiến lược cho các nhà lãnh đạo kinh doanh của JLL ở khu vực Châu Mỹ và cho các nhà lãnh đạo trong nhóm Tài chính và Thị trường Vốn toàn cầu.

Greg là nhà điều hành tài chính lão luyện với kinh nghiệm cấp tiến trong tất cả các khía cạnh của mảng lãnh đạo điều hành. Trong vai trò của mình, Greg giúp thúc đẩy tăng trưởng thương mại chiến lược, mở rộng lợi nhuận và các hoạt động chuyển đổi.

Greg gia nhập JLL vào tháng 7 năm 2019 thông qua việc mua lại HFF, Inc. Ở HFF, ông từng giữ chức vụ Giám đốc Điều hành kiêm Giám đốc Tài chính kể từ tháng 10 năm 2006. Greg đã đóng vai trò quan trọng trong đợt phát hành lần đầu ra công chúng của HFF vào tháng 1 năm 2007 và chịu trách nhiệm về tất cả các lĩnh vực kế toán và báo cáo tài chính cho HFF và 26 văn phòng của HFF tại Hoa Kỳ và Vương quốc Anh. Ông là thành viên ban điều hành của HFF bắt đầu từ năm 2010 và là thành viên ban hoạt động từ năm 2006 đến năm 2010. Trước khi gia nhập HFF, Greg là phó chủ tịch điều hành kiêm giám đốc tài chính của Precise Technology, Inc. và đơn vị kế nhiệm của Precise Technology, Inc. là Rexam Consumer Plastics, Inc. Ông cũng giữ các chức vụ cấp cao với các công ty tư vấn quốc gia và bắt đầu sự nghiệp với Ernst & Young trong bộ phận kiểm toán.

Greg lấy bằng M.B.A. từ Đại học Pittsburgh và bằng B.S. từ Đại học Duquesne.