Mark Wynne Smith

Giám đốc Tư vấn Định giá Toàn cầu, bộ phận Thị trường Vốn

Mark lãnh đạo nhóm Tư vấn Định giá Toàn cầu của chúng tôi, dẫn dắt 2.000 chuyên gia hàng năm định giá hơn 3 nghìn tỷ USD bất động sản trên tất cả các lĩnh vực.

Mark lãnh đạo nền tảng Tư vấn Định giá Toàn cầu của JLL - một nhóm gồm 2.000 chuyên gia định giá và cố vấn, hàng năm định giá hơn 3 nghìn tỷ USD bất động sản trên tất cả các lĩnh vực.

Dưới sự lãnh đạo của Mark, nhóm Tư vấn Định giá Toàn cầu đang chuyển đổi thành một nền tảng dựa trên dữ liệu. Nền tảng này áp dụng các phương pháp và tiêu chuẩn phân phối chung để phục vụ tốt hơn cho các nhà đầu tư, bên cho vay và doanh nghiệp trong nước, trong khu vực và trên toàn cầu.

Trước đây, Mark đã dẫn dắt nhóm lĩnh vực Khách sạn & Dịch vụ Khách sạn toàn cầu và nhóm Bảo hiểm Vốn Quốc tế, đồng thời ông đã làm việc chuyên sâu về M&A doanh nghiệp, danh mục đầu tư và bán tài sản thương hiệu trên toàn cầu. Với việc các nhóm tài sản gia tăng khả năng kết hợp, ông có thể hợp nhất kinh nghiệm ở cấp độ lĩnh vực, bất động sản và tổ chức của mình.

Mark là thành viên của Viện Thẩm định Hoàng gia và thích chèo thuyền và khám phá mỗi khi rảnh rỗi.