Christian Ulbrich

Chủ tịch và Giám đốc điều hành Toàn cầu

Christian giữ vai trò điều hành định hướng chiến lược và sự phát triển không ngừng của công ty. Ông cũng là Chủ tịch Ban điều hành JLL Toàn cầu.

Ở cương vị lãnh đạo cấp cao, ông Christian thực hiện các chiến lược định vị JLL là một trong những tập đoàn hàng đầu thế giới. Tầm nhìn của ông là liên tục áp dụng các giải pháp kỹ thuật số hàng đầu thị trường nhằm chinh phục thành công cho khách hàng, nhân viên và cổ đông.

Christian Ulbrich đã giữ vai trò lãnh đạo tại JLL trong hơn một thập kỷ qua. Ông gia nhập công ty năm 2005 với tư cách là Giám đốc Điều hành tại Đức. Năm 2009, ông trở thành CEO khu vực Châu Âu, Trung Đông và Châu Phi và là thành viên của Ban Điều hành. Năm 2016, ông đảm nhận chức Chủ tịch Hội đồng Quản trị và trở thành Thành viên Ban Kiểm soát. Trước khi gia nhập JLL, ông Christian đã có 7 năm làm CEO cho tập đoàn HIH có trụ sở tại Hamburg, sau 10 năm giữ vị trí cấp cao ở ngân hàng Đức và nhiều ngân hàng quốc tế.

Christian dốc sức ủng hộ các hoạt động có khả năng mang đến một tương lai bền vững, đa dạng và toàn diện. Ông là thành viên Hội đồng Quản trị của Vanguard và Tổ chức Hợp tác Chống ​​tham nhũng của Diễn đàn Kinh tế Thế giới. Ông cũng là thành viên của Hội đồng Quản trị của Vonovia SE, công ty bất động sản nhà ở lớn nhất Châu Âu.

Christian có bằng cấp cao quản trị kinh doanh tại Đại học Hamburg và đã hoàn tất chương trình GSB của Đại học Stanford. Ông sống gần Frankfurt, Đức.