Christian Ulbrich

President and Chief Executive Officer

Christian dẫn dắt định hướng chiến lược và kế hoạch tăng trưởng của công ty. Ông là Chủ tịch của Ban điều hành JLL toàn cầu. 

Bên cạnh công việc của một lãnh đạo cấp cao, Christian thực hiện các chiến lược định vị JLL giữa các công ty hàng đầu thế giới. Ông khuyến khích nắm bắt các giải pháp kỹ thuật số hàng đầu thị trường để thúc đẩy thành công cho khách hàng, nhân viên và cổ đông.

Christian đã giữ vai trò lãnh đạo tại JLL trong hơn một thập kỷ qua. Ông gia nhập công ty năm 2005 với tư cách là Giám đốc Điều hành tại Đức. Năm 2009, ông trở thành CEO khu vực Châu Âu, Trung Đông và Châu Phi và là thành viên của GEB. Trước đó, Christian đã có 7 năm làm CEO cho tập đoàn HIH có trụ sở tại Hamburg, sau 10 năm giữ vị trí cấp cao ở ngân hàng Đức và nhiều ngân hàng quốc tế.

Christian dốc sức ủng hộ các hoạt động có khả năng mang đến một tương lai bền vững, đa dạng và toàn diện. Ông là thành viên Hội đồng Quản trị của Vanguard và Tổ chức Hợp tác Chống ​​tham nhũng của Diễn đàn Kinh tế Thế giới. Ông cũng là thành viên của Hội đồng Quản trị của Vonovia SE, công ty bất động sản nhà ở lớn nhất Châu Âu.

Christian có bằng quản trị kinh doanh tại Đại học Hamburg và đã hoàn tất chương trình GSB của Đại học Stanford. Ông sống gần Frankfurt, Đức.