Stuart Crow

Giám đốc Điều hành, bộ phận Thị trường Vốn, khu vực Châu Á Thái Bình Dương

Stuart Crow lãnh đạo bộ phận Thị trường Vốn ở Châu Á Thái Bình Dương, Bán hàng và Tư vấn Đầu tư, Tư vấn Vốn Chủ sở hữu, Tư vấn Nợ và Khách sạn & Dịch vụ Khách sạn.

Stuart chịu trách nhiệm tư vấn cơ cấu tài chính và đầu tư cho các giao dịch bất động sản lớn trong khu vực cho JLL. Stuart có hơn 25 năm kinh nghiệm trong lĩnh vực tài chính và đầu tư bất động sản. Ông đã sinh sống và làm việc tại Singapore được 22 năm.

Ông đã làm việc trên tất cả các thị trường bất động sản lớn ở Châu Á Thái Bình Dương và tập trung vào việc xác định các cơ hội/xu hướng đầu tư nợ và vốn chủ sở hữu cho các nhà đầu tư xuyên biên giới. Ông cũng chuyên hỗ trợ khách hàng về các chiến lược thâm nhập thị trường và đầu tư.

Thay mặt cho chủ sở hữu, nhà đầu tư và dự án phát triển, Stuart đã hỗ trợ huy động hơn 20 tỷ USD vốn nước ngoài trong ba năm qua cho các giao dịch bất động sản trực tiếp hoặc liên doanh. Stuart dẫn dắt một nhóm làm việc trong toàn khu vực. Theo Real Capital Analytics (RCA), nhóm này đã được xếp hạng là nhà cố vấn số 1 ở Châu Á Thái Bình Dương suốt 8 năm trong 10 năm qua. Bản thân ông cũng đã trực tiếp tham gia vào các giao dịch lớn nhất khu vực.