Chương trình bền
vững toàn cầu

Dẫn đầu về tính bền vững là yếu tố nền tảng để JLL thực hiện mục đích mang đến thế giới tốt đẹp hơn thông qua việc định hình tương lai của bất động sản.

Chương trình bền vững của chúng tôi

JLL rất coi trọng tính bền vững vì đó là yếu tố giúp chúng tôi mang đến giá trị lâu dài cho các cổ đông, thúc đẩy hành động vì khí hậu để mang đến bất động sản bền vững, tạo ra không gian an toàn và lành mạnh cho mọi người, cũng như mang đến môi trường hòa nhập, tạo cơ hội bình đẳng cho các cộng đồng thịnh vượng.

Cách tiếp cận của chúng tôi

Hành động vì khí hậu 

hướng tới bất động sản bền vững
Chúng tôi thực hiện các hành động khẩn cấp vì khí hậu để đẩy nhanh quá trình chuyển đổi net zero (cân bằng lượng khí thải), nâng cao hiệu suất, giảm rủi ro và góp phần định hình một thế giới tốt đẹp hơn. 

Không gian lành mạnh

cho mọi người
Chúng tôi tạo ra những không gian an toàn và lành mạnh để thúc đẩy năng suất, sức khỏe và sự bền vững. 

Môi trường hòa nhập

cho các cộng đồng thịnh vượng 
Chúng tôi mang đến môi trường công bằng và hòa nhập để tạo nên tác động xã hội tích cực và các cơ hội công bằng.


Những điều trên được củng cố nhờ cam kết của chúng tôi đối với các tiêu chuẩn cao nhất về quản trị và đạo đức. Chúng tôi hành động trung thực và liêm chính để xây dựng niềm tin, cũng như nuôi dưỡng những mối quan hệ chan hòa, có trách nhiệm và lâu dài. Các phương pháp kinh doanh có đạo đức chính là kim chỉ nam cho mọi hành động của chúng tôi, giúp định hình nên chúng tôi và cách chúng tôi hành xử.

Cách chúng tôi thực hiện chương trình của mình

Chiến lược bền vững toàn cầu được thiết lập bởi đội ngũ Bền vững toàn cầu thông qua việc hợp tác chặt chẽ với các bên liên quan nội bộ, bao gồm Ban điều hành toàn cầu, Ban ESG công ty, các trưởng bộ phận Triển khai và Bền vững toàn cầu, nguồn lực ở khu vực và quốc gia, cũng như các đơn vị kinh doanh/bộ phận chức năng, để đặt ra chiến lược bền vững toàn cầu. Người có trách nhiệm cao nhất về tính bền vững chính là Christian Ulbrich, CEO kiêm Chủ tịch, JLL.
Cấu trúc quản trị được thiết kế nhất quán với hoạt động kinh doanh toàn cầu của chúng tôi, tức là tập trung thực hiện hành động thông qua các đơn vị kinh doanh và bộ phận chức năng trong công ty, đồng thời sẽ được bổ sung tùy theo thị trường địa lý. Phương pháp này không chỉ đảm bảo chúng tôi tiến tới mục tiêu ở mức hiệu quả nhất có thể mà còn đưa chúng tôi tiến gần hơn đến việc đưa hoạt động bền vững vào cách thức hoạt động của mình một cách triệt để.

Các nhà lãnh đạo trong lĩnh vực phát triển bền vững của chúng tôi

Dẫn đầu về tính bền vững là yếu tố nền tảng để chúng tôi thực hiện mục đích của mình. Hãy gặp gỡ các nhà lãnh đạo trong lĩnh vực phát triển bền vững của chúng tôi
Guy Grainger,Giám đốc Bền vững Toàn cầu
Guy Grainger
Giám đốc Bền vững Toàn cầu
Erin Meezan,Giám đốc Bền vững
Erin Meezan
Giám đốc Bền vững

Bạn muốn biết thêm?

Tiếp tục khám phá chiến lược bền vững của chúng tôi

Trao đổi với chúng tôi về tính bền vững

Đối với các tổ chức muốn gặt hái nhiều thành công hơn nữa từ khoản đầu tư vào bất động sản, JLL mang đến lợi tức đầu tư bền vững giúp họ đạt được hiệu quả tài chính, môi trường và xã hội cao hơn.