Guy Grainger

Giám đốc Bền vững Toàn cầu

Guy có vai trò kết nối giữa nguồn lực công ty với các nhà đầu tư đang tìm kiếm dịch vụ bất động sản toàn cầu.

Guy lãnh đạo khu vực Châu Âu, Trung Đông và Châu Phi từ tháng 6 năm 2016, và là thành viên của Ban điều hành Toàn cầu của JLL. Ông tiếp tục điều hành văn phòng tại Anh từ năm 2013 đến 2016 sau khi Churston Heard được JLL mua lại vào năm 2008. Ông cũng là chủ tịch trong Ủy ban chính sách Circular Economy Taskforce, chịu trách nhiệm thảo luận về các vấn đề xã hội và môi trường phải đối mặt và là phó chủ tịch cấp cao tại  Liên đoàn bất động sản Anh.

Ông tốt nghiệp chương trình điều hành cấp cao ngành kinh doanh tại London, là một nhà truyền thông về tính bền vững, xây dựng môi trường tự nhiên. Khi có thời gian rảnh, ông dành cho những môn thể thao yêu thích.