Erin Meezan

Giám đốc Bền vững

Erin Meezan là Giám đốc Bền vững chịu trách nhiệm thực hiện chương trình bền vững đầu ngành của JLL.

Erin gia nhập JLL vào tháng 9 năm 2022 sau khi làm việc cho Interface Inc., nhà sản xuất vật liệu lát sàn toàn cầu kiêm nhà tiên phong nổi tiếng về tính bền vững. Khi nắm giữ vị trí CSO của Interface, Erin đảm nhận vai trò kiến trúc sư chính trong việc xây dựng sứ mệnh mới nhất của công ty mang tên Climate Take Back (Khôi phục khí hậu), cũng như khuôn khổ để triển khai sứ mệnh này. Nhờ đó, các sản phẩm âm cacbon của Interface đã ra mắt vào năm 2020.

Dưới sự lãnh đạo của Erin, Interface đã sớm đạt được thành công trong sứ mệnh phát triển bền vững là không còn tác động đến môi trường vào năm 2020. Erin cũng dẫn dắt công ty đạt được mức trung hòa cacbon trên tất cả các dòng sản phẩm và nỗ lực để Interface đạt mức trung hòa cacbon trong toàn bộ doanh nghiệp. Mục tiêu này được công bố vào năm 2022.

Erin là cố vấn kinh doanh bền vững được công nhận và là diễn giả thường xuyên về kinh doanh bền vững cho các nhóm quản lý cấp cao, trường đại học và khán giả là doanh nghiệp trên khắp thế giới. Video TED mới nhất, được phát hành trong năm nay của Erin thảo luận về những điều mà thiên nhiên có thể dạy chúng ta về kinh doanh bền vững. Erin là nhân vật chính trong bộ phim tài liệu Beyond Zero đoạt giải của nhà làm phim Nathan Harvey. Phim kể chi tiết về câu chuyện chuyển đổi doanh nghiệp.