Mục tiêu phát triển
bền vững của LHQ 

Các SDG là danh sách những việc cần làm của thế giới để đạt được một tương lai tốt hơn, công bằng hơn và bền vững hơn cho tất cả mọi người. cho một thế giới tốt hơn.

JLL cam kết đóng góp cho việc chuyển giao thành công với các chiến lược cụ thể được liên kết với sáu SDG phù hợp nhất với JLL và các bên liên quan của chúng tôi. 

SỨC KHỎE TỐT VÀ HẠNH PHÚC
CÂN BẰNG GIỚI TÍNH
PHÁT TRIỂN CÔNG VIỆC VÀ TĂNG TRƯỞNG KINH TẾ
THÀNH PHỐ VÀ CỘNG ĐỒNG BỀN VỮNG
TIÊU DÙNG VÀ SẢN XUẤT CÓ TRÁCH NHIỆM
HÀNH ĐỘNG VÌ KHÍ HẬU
Tính bền vững được thêm vào trong các dịch vụ bất động sản cốt lõi

3

 

8

 

11

 

12

 

13

Chuyên gia tư vấn về năng lượng và tính bền vững

3

 

8

 

11

 

12

 

13

Đầu tư bất động sản bền vững LaSalle

3

 

8

 

11

 

12

 

13

Sử dụng năng lượng và tài nguyên 

11

 

12

 

13

Tòa nhà lành mạnh và bền vững 

3

 

11

 

12

 

13

Mua sắm có trách nhiệm 

3

 

5

 

8

 

11

 

12

 

13

Các chuyến công tác 

13

An toàn và sức khỏe 

3

 

8

 
Đa dạng và hòa nhập 

5

 

8

 
Phát triển sự nghiệp cá nhân 

8

 
Thành tích và giải thưởng 

8

 
Sức khỏe và hạnh phúc 

3

 
Nhân viên tình nguyện 

3

 

5

 

8

 

11

 

12

 

13

Đóng góp cho từ thiện 

3

 

5

 

8

 

11

 

12

 

13

Bạn muốn biết thêm thông tin?

Tiếp tục khám phá chiến lược bền vững của chúng tôi