Khám phá nghề nghiệp về công nghệ trong lĩnh vực bất động sản

Khám phá nghề nghiệp về công nghệ với một công ty bất động sản toàn cầu hàng đầu. Làm việc với các giải pháp đổi mới, giúp khách hàng chuyển đổi và trở thành một phần trong tương lai của công nghệ bất động sản.

Mihir Shah và Yishai Lerner, đồng Giám đốc điều hành của JLL Technologies
1 of 4

Gặp gỡ các nhà lãnh đạo về công nghệ bất động sản

Gặp gỡ những nhà cải cách đổi mới đã tạo nên JLL Technologies cũng như định hình tương lai của bất động sản thông qua các giải pháp công nghệ đổi mới.
2 of 4

Nghề về công nghệ đang thúc đẩy sự thay đổi

Cùng với văn hóa khích lệ khuyến khích sự thay đổi đổi mới, các chuyên gia công nghệ của chúng tôi sẽ mang đến sự tạo ra tác động giàu ý nghĩa cho khách hàng.
Người đàn ông đang sử dụng các công cụ VR khi làm việc
3 of 4

Khám phá cơ hội việc làm

Bạn đã sẵn sàng ứng tuyển và đạt được hoài bão về công nghệ? Hãy tìm kiếm cơ hội việc làm tiếp theo ngay hôm nay.
4 of 4

Giá trị cốt lõi của chúng tôi

Hãy xem các giá trị đã soi sáng mọi hoạt động của chúng tôi tại JLL Technologies như thế nào.