Đạo đức
ở mọi nơi

JLL mang ý nghĩa của sự toàn vẹn không khoan nhượng và hành vi đạo đức cao nhất. Chúng tôi tự hào về danh tiếng toàn cầu mà chúng tôi đã thiết lập và quyết tâm bảo vệ, nâng cao nó.

Cam kết của chúng tôi với
đạo đức và liêm chính 

Chúng tôi tự hào về sự xuất sắc trong công việc của chúng tôi, cơ hội phát triển cá nhân mà chúng tôi cung cấp cho người dân và những đóng góp của chúng tôi cho cộng đồng của chúng tôi

Sự
công nhận của 

Trong tất cả những thành tựu của JLL, chúng tôi tự hào về sự xuất sắc trong công việc, cơ hội phát triển của các cá nhân và những đóng góp cho cộng đồng. Chúng tôi rất vui mừng và vinh dự được công nhận bởi các tổ chức cho sự thành công củaJLL.


 

2008-2022

2008-2022

Lên tiếng (Speak Up) - hành động của bạn rất quan trọng!

Khi bạn có nghi ngờ hoặc nhìn thấy hành vi không phù hợp với Quy tắc Đạo đức của chúng ta hoặc pháp luật, bạn cần lên tiếng để chúng tôi có hành động đối ứng phù hợp. Chúng tôi không cho phép bất cứ hành động trả thù nào chống lại người báo cáo trung thực. Hãy gọi cho chúng tôi qua đường dây trợ giúp ẩn danh 24/7 hoặc gửi báo cáo trực tuyến.