Đạo đức gắn liền với chúng tôi

Hành vi và cách ứng xử có đạo đức là trọng tâm trong văn hóa của chúng tôi, là nền tảng cho mọi hoạt động kinh doanh và giúp chúng tôi đạt được mục đích định hình tương lai của bất động sản vì một thế giới tốt đẹp hơn.

Thực hành đạo đức ở mọi nơi

Chúng tôi xây dựng chương trình Thực hành đạo đức ở mọi nơi tập trung vào việc hỗ trợ nhân viên đưa ra quyết định có đạo đức mỗi ngày. Chương trình này khuyến khích tất cả chúng ta có trách nhiệm xây dựng nét văn hóa dựa trên sự tin cậy, công bằng và trách nhiệm. Chương trình nhắc nhở rằng cốt lõi của tính chính trực trong tổ chức nằm ở sự chính trực của mọi người, qua đó tạo ra sự khác biệt tích cực cho khách hàng, đồng nghiệp và cộng đồng để tất cả đều phát triển.

Hành xử theo Bộ quy tắc đạo đức

Bộ quy tắc đạo đức là nền tảng hình thành chương trình đạo đức, cũng là nền tảng cho cách thức kinh doanh của chúng tôi. Bộ quy tắc đóng vai trò trọng tâm trong mục đích của chúng tôi, phản ánh các giá trị và tạo nên khuôn khổ định hướng cho hành vi của chúng tôi. Dựa vào đó, chúng tôi đưa ra những quyết định hợp lý và làm mọi việc theo cách đúng đắn.

Chúng tôi lựa chọn những đối tác cung cấp có cùng cam kết về đạo đức như JLL. Tất cả các bên thứ ba làm việc với JLL phải tuân thủ Bộ quy tắc ứng xử dành cho nhà cung cấp của JLL.

Chúng tôi khuyến khích văn hóa lên tiếng an toàn

Chúng tôi khuyến khích văn hóa lên tiếng an toàn, nơi mọi người cảm thấy có động lực đặt câu hỏi và nêu lên mối lo ngại mà không sợ bị đối xử tiêu cực hoặc trả thù. JLL đã triển khai đường dây trợ giúp và nền tảng trực tuyến để báo cáo, do bên thứ ba độc lập quản lý, hỗ trợ báo cáo ẩn danh và quản lý vụ việc đảm bảo bí mật. Ngoài ra, còn có các kênh báo cáo khác của nội bộ và bên ngoài.

“Việc chúng tôi tập trung vào đạo đức và tuân thủ không chỉ giúp xây dựng niềm tin vào JLL, mà còn có nghĩa là những người giỏi nhất muốn làm việc tại JLL, cũng như những khách hàng và đối tác tốt nhất muốn làm việc với JLL. Là một trong ba giá trị cốt lõi của JLL, đạo đức là trụ cột chính trong văn hóa của chúng tôi và là trung tâm trong mọi việc chúng tôi làm.”

Claire Handley
Giám đốc Đạo đức và Tuân thủ

Chúng tôi được công nhận là một trong những công ty tuân thủ đạo đức tốt nhất thế giới

Chúng tôi tự hào được Viện Ethisphere công nhận là một trong những Công ty tuân thủ đạo đức tốt nhất thế giới mỗi năm, kể từ năm 2008. Sự công nhận này chỉ dành cho các tổ chức có thể chứng minh sự tồn tại của văn hóa lãnh đạo và nhân viên xuất sắc nhằm thúc đẩy các hoạt động kinh doanh có đạo đức.

2008-2024

2008-2024

Hãy lên tiếng ngay

Nếu bạn có mối quan ngại, chứng kiến hoặc nghi ngờ hành động không phù hợp với Bộ quy tắc đạo đức, chính sách hay pháp luật, bạn nên lên tiếng để chúng tôi có thể xử lý ngay lập tức. Chúng tôi không tha thứ cho bất kỳ hình thức trả đũa nào đối với người báo cáo mối lo ngại hoặc khiếu nại và thành thật tin rằng có điều gì đó không đúng.