Đạo đức
ở mọi nơi

JLL mang ý nghĩa của sự toàn vẹn không khoan nhượng và hành vi đạo đức cao nhất. Chúng tôi tự hào về danh tiếng toàn cầu mà chúng tôi đã thiết lập và quyết tâm bảo vệ, nâng cao nó.

Cam kết của chúng tôi với
đạo đức và liêm chính 

Chúng tôi tự hào về sự xuất sắc trong công việc của chúng tôi, cơ hội phát triển cá nhân mà chúng tôi cung cấp cho người dân và những đóng góp của chúng tôi cho cộng đồng của chúng tôi

Mọi người đại diện cho công ty của chúng tôi phải hiểu và tuân theo các quy tắc đạo đức kinh doanh chứa trong công việc.

Chúng tôi hy vọng tất cả các nhà cung cấp tuân thủ Quy tắc ứng xử của nhà cung cấp

Cam kết của chúng tôi đối với Đạo luật Nô lệ Hiện đại rộng khắp các trụ sở và văn phòng

Nhân viên đạo đức của chúng tôi cam kết duy trì và nâng cao chương trình Đạo đức ở mọi nơi.

Sự
công nhận của 

Trong tất cả những thành tựu của JLL, chúng tôi tự hào về sự xuất sắc trong công việc, cơ hội phát triển của các cá nhân và những đóng góp cho cộng đồng. Chúng tôi rất vui mừng và vinh dự được công nhận bởi các tổ chức cho sự thành công củaJLL.


 

2008-2019

2008-2019

Thiết lập báo cáo

Nhân viên JLL trung thực báo cáo về một cáo buộc và có thiện chí sẽ không bị trả thù.
Gọi cho đường dây hỗ trợ 24 giờ trên toàn thế giới của chúng tôi: +1 877 540 5066 hoặc gửi thông tin trực tuyến.