Thành tích và giải thưởng

JLL tự hào về những kết quả trong kinh doanh, cơ hội phát triển sự nghiệp của nhân viên và những đóng góp cho cộng đồng. JLL rất vinh dự được công nhận bởi các tổ chức danh tiếng trên khắp thế giới.

Giải thưởng toàn cầu

Giải thưởng khu vực