Quy định về quyền riêng tư của ứng viên

Jones Lang LaSalle (JLL), cùng với các công ty con và chi nhánh của mình, là nhà cung cấp hàng đầu về dịch vụ quản lý đầu tư và bất động sản  toàn cầu. Chúng tôi có trách nhiệm bảo vệ thông tin cá nhân được cung cấp cho chúng tôi một cách nghiêm túc. Tất cả thông tin cá nhân chúng tôi thu thập từ bạn nhằm mục đích xử lý liên quan đến quy trình tuyển dụng của JLL. Chúng tôi nỗ lực để bảo mật thông tin cá nhân của bạn với mức độ bảo mật phù hợp và duy trì miễn là chúng tôi cần nó vì lý do kinh doanh hợp pháp hoặc tuân thủ luật pháp. Sau đó chúng tôi sẽ xóa nó một cách an toàn và bảo mật.
Để biết thêm thông tin về cách JLL xử lý dữ liệu cá nhân của bạn, vui lòng xem quy định về quyền riêng tư của ứng viên bên dưới.