Jeff giữ vị trí thúc đẩy các quyết định đầu tư mạnh mẽ, nhất quán và hiệu quả trong bất động sản tư nhân và công cộng trên toàn thế giới. Ngoài ra, Jeff cũng thuộc Ban điều hành toàn cầu của JLL, trong đó LaSalle là là một công ty thành viên độc lập.

Sự nghiệp bất động sản của Jeff đã kéo dài ba thập kỷ, trong thời gian đó ông đã sống và làm việc ở ba châu lục. Ông bắt đầu vai trò Giám đốc Điều hành Toàn cầu vào năm 2007. Trước đó, ông là Giám đốc Điều hành khu vực cho LaSalle Châu Âu, có trụ sở tại London, nơi ông lãnh đạo toàn doanh nghiệp.

Jeff chịu trách nhiệm quản lý  các hoạt động đầu tư và hoạt động của LaSalle, tại tất cả các thị trường lớn như Châu Âu, Bắc Mỹ và Châu Á Thái Bình Dương. Ông là thành viên của Ủy ban Đầu tư LaSalle trong cả ba khu vực. Với sự dẫn dắt của Jeff, LaSalle trở thành công ty hàng đầu toàn cầu trong mảng quản lý đầu tư bất động sản cho  khách hàng cá nhân và tổ chức.

Jeff lấy bằng cử nhân và thạc sĩ từ Đại học Stanford. Trước đây ông từng phục vụ trong ban quản lý của Hiệp hội các nhà đầu tư Châu Âu về loại hình bất động sản không niêm yết (INREV). Ông cũng là thành viên của Hiệp hội bất động sản hưu trí, Hiệp hội các nhà đầu tư nước ngoài vào bất động sản và Hội đồng bất động sản Stanford (SREC).