Jonathan Geanakos

Thị trường vốn châu Mỹ

Jon là Chủ tịch của JLL Capital Market, Châu Mỹ. Có trụ sở tại văn phòng New York, ông lãnh đạo đội ngũ Thị trường Vốn của công ty trên khắp Hoa Kỳ, Canada và Mỹ Latinh, bao gồm tăng trưởng trong lĩnh vực đầu tư Bán hàng và Tài chính.

Ông cũng lãnh đạo Office Capital Market của công ty. Ngoài ra, Jon, cùng với các nhà lãnh đạo cấp cao khác, tập trung vào việc phục vụ và chăm sóc các mối quan hệ khách hàng lớn trên toàn bộ hoạt động kinh doanh trên thị trường vốn toàn cầu của JLL. Ông là một thành viên của Ban điều hành thị trường vốn toàn cầu của JLL, giám sát 3.700 nhân viên của thị trường vốn.

Jon được công nhận trên toàn quốc trong ngành bất động sản Hoa Kỳ với hơn 30 năm kinh nghiệm trong lĩnh vực tài chính và đầu tư bất động sản. Ông sử dụng năng lượng, niềm đam mê và kinh nghiệm của mình để phục vụ khách hàng và định hình chiến lược toàn cầu của JLL trên nhiều lĩnh vực bao gồm mua lại, quản lý tài sản, định đoạt, tài chính và ngân hàng đầu tư.

Ông đã tư vấn cho các chủ sở hữu và nhà đầu tư tổ chức, doanh nghiệp và tư nhân trong việc cấu trúc và thực hiện các giao dịch thị trường vốn và tư vấn trên khắp Hoa Kỳ và Mexico. Jon cũng đã hỗ trợ khách hàng thực hiện các chiến lược mua lại, tái cấu trúc và tái định vị với chuyên môn đặc biệt hỗ trợ gia đình và hoặc các công ty trong các lĩnh vực mở rộng thương hiệu, tăng vốn, tăng trưởng chiến lược và lập kế hoạch kế nhiệm.

Jon đến JLL từ Cabot Street Capital Partners, nơi ông là CEO và đồng sáng lập. Trước đó, ông là giám đốc quản lý và đồng Giám đốc Ngân hàng Đầu tư Bất động sản tại Houlihan Lokey, một công ty ngân hàng đầu tư toàn cầu nơi ông mở rộng thương hiệu của công ty. Ông cũng đã giữ các vị trí môi giới đầu tư và quản lý đầu tư cao cấp tại một số công ty đầu ngành.

Ông nhận bằng Cử nhân Quản lý Khoa học của Trường Kinh doanh Manning tại Đại học Massachusetts và bằng Thạc sĩ Quản trị Kinh doanh của Trường Kinh doanh F.W. Olin, Babson College. Ông là người ủy thác quản lý toàn cầu của Viện đất đô thị, nơi ông cũng làm việc trong Hội đồng trao đổi toàn cầu.