Stephen chịu trách nhiệm thiết lập định hướng chiến lược và lãnh đạo của doanh nghiệp. Ông làm việc với một đội ngũ đông đảo thành viên để đưa ra ý tưởng và cơ hội cho các chủ sở hữu, nhà phát triển, người thuê nhà và chính phủ trong bất động sản.

Stephen làm việc trong ngành bất động sản vào năm 1982, khi ông gia nhập đợt thực tập sinh tại bộ phận Thẩm định giá của JLL. Kể từ đó, ông vẫn không ngừng thúc đẩy thị trường bất động sản Úc và vai trò của nó trong nền kinh tế quốc gia và khu vực.

Ông đã tư vấn thành công cho nhiều giao dịch nổi bật của các Tổ chức, Nhà phát triển và Chính phủ tại Úc. Ông giữ chức Giám đốc điều hành cho Queensland năm 1996 và Giám đốc Thương mại năm 2000. Ông được bổ nhiệm làm CEO của JLL Úc năm 2009.

Stephen luôn ủng hộ cho sự đa dạng, yếu tố mà ông đánh giá là rất quan trọng đối với sự thành công trong tương lai. Ông cũng là thành viên của Giải vô địch Nam giới về Đổi mới, dẫn đầu cam kết của ngành trong việc thu hút và giữ chân nhiều phụ nữ hơn trong lĩnh vực bất động sản.

Stephen là Thành viên Hội đồng quản trị của Hiệp hội Bất động sản tại Úc và Redkite - một tổ chức từ thiện ung thư của Úc cung cấp hỗ trợ thiết yếu cho những người trẻ mắc bệnh ung thư, và gia đình nghèo. Những khi có thời gian, Stephen sẽ cùng gia đình đi biển, tìm hiểu tiểu sử của các nhà lãnh đạo truyền cảm hứng, và theo dõi chính trị quốc gia và toàn cầu.