Ngành bán lẻ tại châu Âu đã phát triển như thế nào qua các thế kỷ?

Giao dịch mua bán hàng hoá tại châu Âu đã có từ hàng nghìn năm nay nhưng cách thức mà họ giao dịch đã có nhiều thay đổi đáng kể trong nhiều thế kỷ qua.

tháng sáu 20, 2017

Vietnam, June 19, 2017 –  Giao dịch mua bán hàng hoá tại châu Âu đã có từ hàng nghìn năm nay nhưng cách thức mà họ giao dịch đã có nhiều thay đổi đáng kể trong nhiều thế kỷ qua.

Trong vài thập kỷ gần đây, tốc độ của sự thay đổi được thúc đẩy đáng kể với sự phát triển của thương mại điện tử. Tổng doanh số bán lẻ tăng trưởng gần 50% tính từ năm 2000 được thống kê là đến từ bán lẻ trực tuyến - và hiện nay, nó đóng góp hơn 9% trên tổng doanh số bán lẻ tại châu Âu.

Tuy nhiên, trung tâm mua sắm và cửa hàng vẫn tiếp tục là kênh mua sắm phổ biến nhất với người tiêu dùng tại Châu Âu, và thương mại điện tử đã có ảnh hưởng nhất định đến các cửa hàng tại nhiều quốc gia nơi mà bán lẻ trực tuyến mới tham gia vào thị trường. Bao gồm nhiều quốc gia Trung, Đông và Nam Âu cũng như các thị trường đã được hưởng lợi từ tăng trưởng mạnh mẽ của doanh số bán lẻ kể từ năm 2008 như Bắc Âu.

Jonathan Bayfield, Chuyên viên bán lẻ của JLL cho biết: "Bán lẻ trực tuyến được kỳ vọng sẽ đạt tốc độ tăng trưởng hàng năm gấp đôi, và vẫn chưa có dấu hiệu nào cho thấy tốc độ tăng trưởng này sẽ chậm lại."

Trong tương lai, cửa hàng bán lẻ sẽ cung cấp cho người dùng những dịch vụ và trải nghiệm thương hiệu. "Chúng tôi theo dõi có khoảng 200 báo cáo của các nhà bán lẻ online đang chuyển sang "offline"; họ đang thiết lập cửa hàng tại các trung tâm mua sắm, khu thương mại và trên những tuyến đường trọng điểm", Bayfield cho biết. "Các nhà bán lẻ này hiểu rằng cửa hàng là nơi họ có thể cung cấp dịch vụ tốt hơn cho khách hàng cũng như xây dựng thương hiệu. Mô hình bán lẻ tương lai sẽ là: cửa hàng được hỗ trợ bởi nền tảng thương mại điện tử cùng với cơ sở logi​​​​stics tiên tiến."

Xem bảng đồ họa để tìm hiểu thêm về bối cảnh bán lẻ của Châu Âu cho đến ngày nay:

About JLL


Bạn muốn tìm hiểu thêm? Nói chuyện với đội ngũ của chúng tôi