Thông tin công ty

Chúng tôi cam kết với toàn bộ nhân viên, khách hàng và cổ đông; mang lại những giá trị mà bất động sản có thể mang cho con người.Đọc thêm báo cáo hàng năm của JLL, báo cáo bền vững và các thông tin khác.

Thông tin toàn cầu

Đạo đức ở mọi nơi

JLL là viết tắt của tính toàn vẹn không khoan nhượng và hành vi đạo đức cao nhất.