Xây dựng

Xây dựng và cải tạo không gian của bạn.

Chúng tôi có thể giúp
gì cho bạn?

Tìm hiểu những cách chúng tôi giúp khách hàng tìm thấy không gian hoàn hảo cho doanh nghiệp của họ.
Quản lý xây dựng

Lập kế hoạch, điều phối và thực hiện dự án để đảm bảo các nhà cung cấp hoạt động một cách an toàn và bảo mật để giữ cho dự án của bạn đi đúng tiến độ và nằm trong ngân sách.

Thiết kế và xây dựng dự án trao tay

Làm việc với một điểm liên lạc duy nhất chịu trách nhiệm lập trình, thiết kế khái niệm, lập kế hoạch không gian làm việc và không gian, chi phí, hợp đồng và phù hợp.

Hỏi JLL
về dự án của bạn

Khám phá các giải pháp công nghệ giúp khách hàng  thay đổi không gian và công việc kinh doanh của họ.