Lắng nghe tư vấn

Phát triển chiến lược, ngân sách và quản lý thời gian để giúp bạn đạt được khát vọng của mình.

Chúng tôi có thể giúp
gì cho bạn?

Tìm hiểu những cách chúng tôi giúp khách hàng tìm thấy không gian hoàn hảo cho doanh nghiệp của họ.
Kế hoạch vốn

Bắt đầu lập kế hoạch chi tiêu vốn cho dự án hoặc danh mục đầu tư của bạn. Đánh giá quy mô, ngân sách, chiến lược kinh doanh và rủi ro để lựa chọn so với ngân sách của bạn.

Lập kế hoạch dự án

Nhìn rõ tiềm năng của không gian hoặc tài sản của bạn. Trước khi bạn bắt đầu , hãy thẩm tra, nghiên cứu tính khả thi và ước tính chi phí và rủi ro.

Quản lý dự án

Biến đổi không gian của bạn, đảm bảo mọi yếu tố của thiết kế và xây dựng được quản lý chặt chẽ để đưa tầm nhìn của bạn thành hiện thực.

Dịch vụ bền vững

Thực hiện các chiến lược để giảm tiêu thụ năng lượng và chi phí vận hành. Đối với các dự án mới phát triển hoặc cải tạo, thiết kế tòa nhà và không gian đủ tiêu chuẩn đạt được chứng nhận bền vững.

Tư vấn xây dựng

Đưa ra quyết định đúng đắn với các khảo sát toàn nhà, báo cáo tình trạng, giám sát xây dựng và phát triển, đánh giá dột nát, bảo trì theo kế hoạch, đánh giá chi phí phục hồi, và phân tích lỗi và phê duyệt thay đổi.

Tòa nhà thông minh

Ứng dụng công nghệ mới và kết nối các hệ thống để nâng cao năng suất của các tòa nhà, nơi làm việc và con người ở đó. Truy cập vào dữ liệu thời gian thực để đảm bảo tài sản hoặc danh mục đầu tư của bạn hoạt động hiệu quả và tạo ra trải nghiệm người dùng tích cực.

Đạt được
khát vọng

Hỏi JLL
về dự án của bạn

Khám phá các giải pháp công nghệ giúp khách hàng  thay đổi không gian và công việc kinh doanh của họ.