Quản lý

Tối ưu hóa việc sử dụng không gian văn phòng.

Chúng tôi có thể giúp
gì cho bạn?

Tìm hiểu những cách chúng tôi giúp khách hàng tìm thấy không gian hoàn hảo cho doanh nghiệp của họ.
Quản lý dự án

Biến đổi không gian của bạn, đảm bảo mọi yếu tố trong bản thiết kế và quá trình xây dựng được quản lý chặt chẽ để biến tầm nhìn của bạn thành hiện thực.

Quản lý chương trình

Quản lý và điều phối nhiều dự án đồng thời để tạo sự nhất quán trong danh mục đầu tư của bạn.

Quản lý phát triển

Nhận tư vấn về quy hoạch tổng thể, tính khả thi của dự án và tài chính cho xây dựng từ đầu, xây sẵn hoặc tái phát triển.

Tư vấn xây dựng

Đưa ra quyết định đúng đắn với các khảo sát xây dựng, báo cáo tình trạng, giám sát xây dựng và phát triển, đánh giá dột nát, bảo trì theo kế hoạch, đánh giá chi phí phục hồi, và phân tích lỗi và phê duyệt thay đổi.

Quản lý chi phí

Xác định tất cả các chi phí dự án trước khi xây dựng và điều hành kế hoạch chi phí cho việc thu mua, đấu thầu, quản trị hợp đồng và quản lý thương mại.

Hỏi JLL
về dự án của bạn

Khám phá các giải pháp công nghệ giúp khách hàng  thay đổi không gian và công việc kinh doanh của họ.