Thiết kế

Kiến tạo một không gian phù hợp với văn hóa, con người và cộng đồng của bạn.

Chúng tôi có thể giúp
gì cho bạn?

Tìm hiểu những cách chúng tôi giúp khách hàng tìm thấy không gian hoàn hảo cho doanh nghiệp của họ.
Chiến lược nơi làm việc

Kiến tạo tầm nhìn cho nơi làm việc của bạn, thúc đẩy sự đổi mới và cải thiện hiệu quả kinh doanh. Thiết kế không gian linh hoạt và hấp dẫn, phản ánh văn hóa và hoàn toàn phù hợp với nhu cầu của nhân viên của bạn, đồng thời giúp thu hút và giữ chân nhân tài hàng đầu.

Quản lý thiết kế

Phát triển thiết kế hoàn hảo cho một trụ sở văn phòng mới, phát triển nền tảng hoặc tài sản mới được định vị phù hợp với nhu cầu thực.

Kế hoạch không gian

Khám phá những cách tốt nhất để sử dụng không gian, tạo sự năng suất và niềm hạnh phúc cho nhân viên của bạn. Xem bản kế hoạch không gian dưới dạng 2-D và 3-D hoặc thựuc tế ảo trước khi bắt đầu chi vốn.

Thiết kế & trang trí phù hợp

Tạo không gian lý tưởng cho doanh nghiệp của bạn, đảm bảo rằng mọi yếu tố của thiết kế, xây dựng và di chuyển được quản lý chặt chẽ để đưa tầm nhìn của bạn vào cuộc sống.

Kế hoạch chiếm dụng

Theo dõi, đo lường và phân tích cách mọi người sử dụng không gian để đảm bảo danh mục đầu tư của bạn phù hợp với xu hướng tương lai. Tìm hiểu làm thế nào các chương trình linh hoạt và chỗ ngồi không được không cố định có thể giảm chi phí thuê, giúp nhân viên linh hoạt và hợp tác nhiều hơn.

Hỏi JLL
về dự án của bạn

Khám phá các giải pháp công nghệ giúp khách hàng  thay đổi không gian và công việc kinh doanh của họ.