Khám phá

Rút gọn danh sách không gian văn phòng tiềm năng bằng nguồn dữ liệu, hiểu biết danh mục đầu tư và công nghệ tân tiến.

Chúng tôi có thể giúp
gì cho bạn?

Tìm hiểu những cách chúng tôi giúp khách hàng tìm thấy không gian hoàn hảo cho doanh nghiệp của họ.
Đại diện khách thuê

Tìm không gian phù hợp cho nhân viên và doanh nghiệp của bạn và ký hợp đồng thuê mới với các điều khoản tốt nhất.

Điểm chuẩn

Giúp tòa nhà hoặc danh mục đầu tư của bạn về đạt điểm chuẩn mức chi vốn, sử dụng không gian, hiệu suất hoạt động và tính bền vững so với các công ty và danh mục đầu tư tương tự trên thế giới.

Trí tuệ doanh nghiệp

Truy cập nguồn dữ liệu và insight để hiểu tiềm năng của danh mục đầu tư của khách hàng. Tận dụng các cơ hội mới, sử dụng không gian hiệu quả hơn và tiết kiệm chi phí.

Không gian làm việc chung và linh hoạt

Nắm bắt môi trường làm việc ngày càng nhanh nhẹn bằng cách lập kế hoạch cho cách thức và khi không gian linh hoạt phù hợp, phát triển chiến lược đúng đắn và đảm bảo giá tốt nhất.

Chiến lược nơi làm việc

Tạo tầm nhìn cho nơi làm việc của bạn, thúc đẩy sự đổi mới và cải thiện hiệu quả kinh doanh. Thiết kế không gian linh hoạt, hấp dẫn và phản ánh văn hóa công ty; phù hợp với nhu cầu của nhân viên, đồng thời giúp thu hút và giữ chân những nhân tài hàng đầu.

Bạn muốn tìm hiểu thêm? Nói chuyện với đội ngũ của chúng tôi

Hỏi JLL
về việc tìm không gian

Tìm không gian hoàn hảo cho doanh nghiệp của bạn, một nơi hỗ trợ nhân viên và làm tăng hứng khởi làm việc mỗi ngày