Đàm phán

Thương lượng tối đa các quyền lợi của hợp đồng thuê trước, trong và sau khi ký.

Chúng tôi có thể giúp
gì cho bạn?

Tìm hiểu những cách chúng tôi giúp khách hàng tìm thấy không gian hoàn hảo cho doanh nghiệp của họ.
Đại diện khách thuê

Tìm không gian phù hợp cho doanh nghiệp của bạn, ký hoặc tái ký hợp đồng thuê theo các điều khoản tốt nhất.

Không gian làm việc chung và không gian linh hoạt

Nắm bắt môi trường làm việc ngày càng nhanh nhẹn bằng cách lập kế hoạch cho cách thức và khi không gian linh hoạt phù hợp, phát triển chiến lược đúng đắn và đảm bảo giá tốt nhất.

Tư vấn xây dựng

Đưa ra quyết định với các khảo sát xây dựng, lịch trình tình trạng, giám sát xây dựng và phát triển, đánh giá dột nát, bảo trì theo kế hoạch, đánh giá chi phí phục hồi, và phân tích lỗi và phê duyệt thay đổi.

Cho thuê quản trị

Tập trung quản lý cho thuê để giảm thiểu rủi ro và tuân thủ các quy định kế toán. Xem tất cả các điều khoản cho thuê của bạn để giảm chi phí và tận dụng những thay đổi của thị trường.

Quản lý giao dịch

Đánh giá nghĩa vụ cho thuê và yêu cầu không gian để tạo ra một chiến lược danh mục đầu tư linh hoạt và hiệu quả. Quản lý giao dịch của bạn và bảo mật hoặc xử lý không gian vào đúng thời điểm, đúng điều khoản.

Bạn muốn tìm hiểu thêm? Nói chuyện với đội ngũ của chúng tôi

Hỏi JLL 
về việc tìm không gian

Tìm không gian hoàn hảo cho doanh nghiệp của bạn, một nơi hỗ trợ nhân viên và làm tăng hứng khởi làm việc mỗi ngày