Lời khuyên

Cập nhật thông tin liên tục về xu hướng đầu tư trên toàn thế giới, phát triển chiến lược và khám phá cơ hội tiếp theo.

Chúng tôi có thể giúp
gì cho bạn?

Tìm hiểu những cách chúng tôi giúp khách hàng tìm thấy không gian hoàn hảo cho doanh nghiệp của họ.
Tư vấn về nghiên cứu & kinh tế

Đưa ra quyết định đầu tư hợp lý được hỗ trợ bởi các nghiên cứu, kiến thức và lời khuyên chuyên gia. Nghiên cứu của chúng tôi cung cấp sự hiểu biết về những thách thức phức tạp liên quan đến các vấn đề chính sách, tài sản và xã hội.

Quản lý rủi ro

Định lượng rủi ro liên quan đến danh mục đầu tư và phát triển một chiến lược quản lý rủi ro có thể giúp đáp ứng các mục tiêu của bạn.

Lập kế hoạch và phát triển

Các chuyên gia của chúng tôi sẽ giúp bạn tối đa hóa giá trị tiềm năng  trong tài sản của bạn thông qua việc điều chỉnh hợp đồng thuê, đàm phán cấp cao, ứng dụng quy hoạch đô thị và chiến lược thu tóm.

Đa dạng hóa danh mục đầu tư 

Đa dạng hóa danh mục đầu tư bất động sản cho doanh nghiệp

Dịch vụ bất động sản bền vững

Chúng tôi sẽ giúp bạn tìm các giải pháp bền vững nhằm tối đa hóa giá trị tài sản, giảm thiểu rủi ro, tạo ra nguồn doanh thu mới, giảm chi phí chiếm dụng hoặc nâng cao phúc lợi. Các dịch vụ của chúng tôi sẽ giúp  chuyển đổi cách bạn đầu tư, phát triển, quản lý hoặc sử dụng tòa nhà.

Tư vấn xây dựng & phát triển

Chúng tôi sẽ cùng bạn đảm bảo các chiến lược được đưa ra sẽ tăng giá trị tài sản và  tối đa hóa giá trị đầu tư trong tương lai.

Tư vấn tài sản chiến lược

Đưa ra quyết định sáng suốt để đạt được các mục tiêu tối đa hóa tiềm năng tài sản của bạn. Chúng tôi cung cấp các giải pháp chiến lược hữu dụng dựa trên kiến ​​thức thị trường địa phương, cũng như các nghiên cứu phân tích tài chính thị trường.

Giải quyết tranh chấp và kiện tụng 

Chúng tôi cung cấp tư vấn chuyên môn về các đàm phán liên quan đến bất động sản, và các thủ tục tố tụng và pháp lý như chỉnh sửa / xác định tiền thuê, đánh giá giá trị cho đệ trình tòa án, nhân chứng chuyên gia tại tòa án và đánh giá bồi thường cho đệ trình khiếu nại.

Trò chuyện với chúng tôi
về công nghệ

Khám phá các giải pháp công nghệ giúp khách hàng  thay đổi không gian và công việc kinh doanh của họ.