Giá trị

Khám phá giá trị thực của tài sản hoặc danh mục đầu tư của bạn.

Chúng tôi có thể giúp
gì cho bạn?

Tìm hiểu những cách chúng tôi giúp khách hàng tìm thấy không gian hoàn hảo cho doanh nghiệp của họ.
Định giá

Tính giá trị thực của tài sản hoặc danh mục đầu tư của bạn trong bất kỳ lĩnh vực nào, bất cứ nơi nào trên thế giới. Nhận đánh giá nhanh, đáng tin cậy và chính xác từ các chuyên gia cho cả những các dự án phức tạp nhất.

Tư vấn nợ

Đưa ra quyết định sáng suốt nhất để tài trợ cho thương vụ bất động sản của bạn, được hỗ trợ bởi nghiên cứu thị trường, dữ liệu thẩm định và hiểu biết chiến lược chuyên sâu về các lựa chọn.

Phân tích

Đánh giá giá trị tài sản và thuế quan để tạo điều kiện cho các quyết định đầu tư của bạn.

Cách thức

Các chuyên gia của chúng tôi có thể cung cấp tư vấn và hướng dẫn chi tiết về các cách thiết thực nhưng sáng tạo để giảm thuế liên quan đến bất động sản của bạn và lần lượt, tăng tiết kiệm chi phí.

Nghiên cứu khả thi & thị trường

Thực hiện tính khả thi và nghiên cứu thị trường để khám phá các giải pháp tốt nhất để hỗ trợ các chiến lược và quyết định bất động sản của bạn.

Bảo đảm thế chấp

Đánh giá chính xác giá trị tài sản dựa trên dữ liệu thị trường từng phút và hiểu biết sâu sắc để hỗ trợ tài chính và huy động vốn liên quan đến bất động sản.

Báo cáo bảng cân đối kế toán

Duy trì định giá tài sản bất động sản chính xác và đáng tin cậy để đáp ứng các yêu cầu báo cáo tài chính theo pháp luật.

Trò chuyện với chúng tôi
về công nghệ

Khám phá các giải pháp công nghệ giúp khách hàng  thay đổi không gian và công việc kinh doanh của họ.