Mua

Sở hữu tài sản trong bất kỳ lĩnh vực hoặc thành phố nào.

Chúng tôi có thể giúp
gì cho bạn?

Tìm hiểu những cách chúng tôi giúp khách hàng tìm thấy không gian hoàn hảo cho doanh nghiệp của họ.
Mua bất động sản

Tiếp cận các cơ hội đầu tư tốt nhất trong tất cả các lĩnh vực. Xem danh sách tài sản  ngoài và trong thị trường, ở cấp độ địa phương và quốc tế, và nhận được sự hỗ trợ toàn diện từ các chuyên gia trong suốt quá trình giao dịch. 

Kinh phí

Khám phá các giải pháp vốn như vốn nợ và vốn cổ phần cho khoản đầu tư tiếp theo của bạn. Truy cập các khoản vay cho đất, xây dựng, cầu, nợ cao cấp và thứ cấp cũng như các cổ đông có vốn cổ phần được xem như đồng sở hữu hoặc đối tác.

Định giá

Tính giá trị thực của tài sản hoặc danh mục đầu tư của bạn trong bất kỳ lĩnh vực nào, bất cứ nơi nào trên thế giới. Nhận đánh giá nhanh, đáng tin cậy và chính xác từ các chuyên gia được cấp phép cho ngay cả các dự án phức tạp nhất.

Bán và cho thuê lại

Tìm kiếm các tài sản chủ chiếm hữu để tìm cơ hội cho người bán thuê lại và đảm bảo lợi nhuận ổn định. Tìm tài sản, cấu trúc giao dịch, gọi vốn và đàm phán hợp đồng cho thuê.

Hỏi JLL
về công nghệ

Khám phá các giải pháp công nghệ giúp khách hàng  thay đổi không gian và công việc kinh doanh của họ.