Thay đổi

Tối ưu hóa giá trị và thúc đẩy bất động sản của bạn hoạt động mượt mà hơn.

Chúng tôi có thể giúp
gì cho bạn?

Tìm hiểu những cách chúng tôi giúp khách hàng tìm thấy không gian hoàn hảo cho doanh nghiệp của họ.
Chiến lược cho thuê

Theo dõi, đo lường và phân tích cách mọi người sử dụng không gian để đảm bảo danh mục đầu tư của bạn phù hợp với tương lai. Tìm hiểu giải pháp cho những không gian không được sử dụng để có thể giảm chi phí thuê phòng, giúp nhân viên linh hoạt hơn và thúc đẩy sự hợp tác.

Kỹ thuật & vận hành

Vận hành các tòa nhà hiệu quả để tạo ra một môi trường năng suất cho khách thuê và nhân viên. Hiểu rõ hơn về tài sản xây dựng của bạn để tăng hiệu quả, giảm rủi ro và quản lý chi phí.

Dịch vụ bền vững

Thực hiện các chiến lược để giảm tiêu thụ năng lượng và chi phí vận hành. Đối với các dự án mới phát triển hoặc cải tạo, thiết kế tòa nhà và không gian đủ tiêu chuẩn đạt được chứng nhận bền vững.

Tòa nhà thông minh

Áp dụng công nghệ mới và kết nối hệ thống để nâng cao năng suất của các tòa nhà, văn phòng và con người. Truy cập dữ liệu từng phút để đảm bảo hoạt động vận hành hiệu quả và tạo ra trải nghiệm người dùng tích cực.

Quản lý hành chính kỹ thuật

Sử dụng công nghệ và chuyên môn để giảm chi phí vận hành, nâng cao hiệu quả và mang lại trải nghiệm tại nơi làm việc thu hút nhân tài hàng đầu cho năng suất tối đa.

Chiến lược không gian

Kiến tạo tầm nhìn cho nơi làm việc của bạn, thúc đẩy sự đổi mới và cải thiện hiệu quả kinh doanh. Thiết kế không gian linh hoạt và hấp dẫn, phản ánh văn hóa và hoàn toàn phù hợp với nhu cầu của nhân viên của bạn, đồng thời giúp thu hút và giữ chân nhân tài hàng đầu.

Hỏi JLL
về công nghệ

Khám phá các giải pháp công nghệ giúp khách hàng thay đổi không gian và công việc kinh doanh của họ.