Dịch vụ thuê ngoài

Tăng cường hiệu quả và chuyên môn cho đội ngũ nhân sự.

Chúng tôi có thể giúp
gì cho bạn?

Tìm hiểu những cách chúng tôi giúp khách hàng tìm thấy không gian hoàn hảo cho doanh nghiệp của họ.
Quản lý tài sản

Tối ưu hóa chi phí, và liên tục cải thiện và đổi mới dịch vụ quản lý tài sản của bạn thông qua quy trình mới, triển khai các công nghệ đột phá và thay đổi mô hình hoạt động.

Quản lý tích hợp

Sử dụng công nghệ và chuyên môn để giảm chi phí vận hành, nâng cao hiệu quả và mang lại trải nghiệm thu hút nhân tài hàng đầu.

Kế hoạch cho thuê

Theo dõi, đo lường và phân tích cách mọi người sử dụng không gian để đảm bảo danh mục đầu tư của bạn phù hợp với tương lai. Tìm hiểu giải pháp cho những không gian không được sử dụng để có thể giảm chi phí thuê phòng, giúp nhân viên linh hoạt hơn và thúc đẩy sự hợp tác.

Kỹ thuật & vận hành

Vận hành các tòa nhà hiệu quả để tạo ra một môi trường năng suất cho khách thuê và nhân viên. Hiểu rõ hơn về tài sản xây dựng của bạn để tăng hiệu quả, giảm rủi ro và quản lý chi phí.

Tìm kiếm nhà cung cấp & quản lý chuỗi cung ứng

Tăng hiệu quả cung ứng sản phẩm và dịch vụ để quản lý bất động sản, và thúc đẩy kinh tế bậc thang để tăng sức mua và tiết kiệm chi phí. Được tiếp cận với các nhà cung cấp hiệu suất cao.

Quản lý giao dịch

Đánh giá nghĩa vụ cho thuê và yêu cầu về không gian để tạo ra một chiến lược danh mục đầu tư linh hoạt và hiệu quả. Quản lý giao dịch của bạn và bảo mật hoặc xử lý không gian vào đúng thời điểm, đúng điều khoản.

Hỏi JLL
về công nghệ

Khám phá các giải pháp công nghệ giúp khách hàng  thay đổi không gian và công việc kinh doanh của họ.