Tối ưu hóa

Hãy phân tích dữ liệu từng giây phút để tối ưu hóa hiệu quả quản lý bất động sản.

Chúng tôi có thể giúp
gì cho bạn?

Tìm hiểu những cách chúng tôi giúp khách hàng tìm thấy không gian hoàn hảo cho doanh nghiệp của họ.
Tòa nhà thông minh

Áp dụng công nghệ mới và kết nối hệ thống để nâng cao năng suất của các tòa nhà, văn phòng và con người. Truy cập dữ liệu từng phút để đảm bảo hoạt động vận hành hiệu quả và tạo ra trải nghiệm người dùng tích cực.

Tư vấn xây dựng

Đưa ra quyết định với các khảo sát xây dựng, lịch trình tình trạng, giám sát xây dựng và phát triển, đánh giá rủi ro, bảo trì theo kế hoạch, đánh giá chi phí phục hồi, và phân tích lỗi.

Kinh doanh nhạy bén

Mang tất cả dữ liệu của bạn cùng với các lớp phủ mạnh mẽ để trực quan hóa các xu hướng và cung cấp những hiểu biết dự đoán về hiệu suất bất động sản của bạn. Thiết lập quản trị dữ liệu.

Quản lý tài sản

Tối ưu hóa chi phí, và liên tục cải thiện và đổi mới dịch vụ quản lý tài sản và tài sản của bạn thông qua cải tiến quy trình, triển khai các công nghệ đột phá và thay đổi mô hình hoạt động.

Quản trị tòa nhà

Quản trị tòa nhà hoặc danh mục đầu tư của bạn về chi phí vốn, sử dụng không gian, hiệu suất hoạt động và tính bền vững chống lại các công ty và danh mục đầu tư tương tự trên thế giới.

Hỏi JLL 
về việc quản lý bất động sản

Tìm không gian hoàn hảo cho doanh nghiệp của bạn, một nơi hỗ trợ nhân viên và làm tăng hứng khởi làm việc mỗi ngày