Xây dựng

Áp dụng các hệ thống sẽ giúp đơn giản hóa quy trình và tạo ra dữ liệu đáng tin cậy.

Chúng tôi có thể giúp
gì cho bạn?

Khám phá các giải pháp công nghệ giúp khách hàng của chúng tôi thay đổi không gian và công việc kinh doanh của họ.
Phần mềm

Xác định các phần mềm phù hợp và áp dụng chúng thành công. Tiếp cận các hệ thống tân tiến dành cho nơi làm việc, quản lý cơ sở vật chất, không gian và tự động hóa tòa nhà.

Thực hành

Thiết kế và điều chỉnh hệ thống, đồng thời tích hợp phần mềm cũ và mới để hỗ trợ từ con người đến danh mục đầu tư của bạn. Thiết lập quản trị dữ liệu.

Dịch vụ hỗ trợ

Tiếp cận tính năng đào tạo và hỗ trợ kỹ thuật 24/7, nâng cấp và bảo trì hệ thống. Dịch vụ chăm sóc cao cấp tại chỗ giúp quá trình chuyển đổi thành công.


Những sản phẩm công nghệ
cung cấp giải pháp cho doanh nghiệp

Hỏi JLL
về công nghệ

Chọn phần mềm, triển khai hệ thống và nhận hỗ trợ kỹ thuật bạn cần.