Thực tế ảo

Sử dụng hình ảnh ba chiều, thực tế ảo và trực quan hóa dữ liệu để khám phá những tiềm năng chưa được khai thác.

Chúng tôi có thể giúp
gì cho bạn?

Khám phá các giải pháp công nghệ giúp khách hàng của chúng tôi thay đổi không gian và công việc kinh doanh của họ.
Phân tích danh mục đầu tư và trí tuệ doanh nghiệp

Tổng hợp dữ liệu về xây dựng, chiếm dụng, chi phí và dữ liệu kinh doanh trên toàn bộ danh mục đầu tư của bạn. Áp dụng các phân tích để đo lường giá trị, đưa ra dự đoán và tạo ra những hiểu biết hữu ích về tiềm năng đầu tư.

Dùng thử thực tế ảo

Kế hoạch và ngân sách cho không gian mới. Nhanh chóng xây dựng các kế hoạch không gian 2D và 3D, thử nghiệm phù hợp và các hướng đi ảo. Sử dụng các công cụ tài chính được liên kết với phần mềm và dữ liệu mới nhất để tiết kiệm thời gian và chi phí.

Phân tích vị trí

Khám phá các vị trí tiềm năng bao gồm các yếu tố quan trọng như dữ liệu kinh tế vĩ mô, phát triển theo kế hoạch và ưu đãi thuế. Phóng to để xem các tòa nhà, tiện nghi và giá thuê tương đương.

Tiếp thị bất động sản

Giới thiệu người thuê nhà tiềm năng cho các cơ hội bất động sản với thực tế mở rộng, video điện ảnh, cảnh quay drone và trải nghiệm 360 độ tùy chỉnh.


Những sản phẩm công nghệ
cung cấp giải pháp cho doanh nghiệp

Hỏi JLL
về công nghệ

Tìm kiếm hoặc giới thiệu các vị trí và không gian mới với nguồn dữ liệu, hình ảnh 3D và thực tế ảo.