Thực hành

Chúng tôi có các chuyên gia am hiểu tường tận thị trường bất động sản để hỗ trợ doanh nghiệp từ bán thời gian đến toàn thời gian. Tối ưu hóa chiến lược hiệu nhất cho doanh nghiệp.

Chúng tôi có thể giúp
gì cho bạn?

Khám phá các giải pháp công nghệ giúp khách hàng của chúng tôi thay đổi không gian và công việc kinh doanh của họ.
Dịch vụ quản lý

Mang đến một nhóm các chuyên gia có thể thực thi chiến lược công nghệ, chịu trách nhiệm thực hiện và quản lý chương trình.

Dịch vụ dữ liệu

Nhận lời khuyên từ các chuyên gia thiết kế máy tính  (CAD) và các chuyên gia mô hình  thông tin xây dựng (BIM) về quản trị dữ liệu hai đầu, thiết kế ảo và xây dựng và đo lường.

Hỏi JLL
về công nghệ

Chúng tôi có các chuyên gia quản lý chương trình và phân tích dữ liệu cho bạn.