Chiến lược

Khám phá công nghệ và phát triển chiến lược thúc đẩy kết quả kinh doanh.

Chúng tôi có thể giúp
gì cho bạn?

Tìm hiểu những cách chúng tôi giúp khách hàng tìm thấy không gian hoàn hảo cho doanh nghiệp của họ.
Công nghệ

Tạo nền tảng cho hoạt động bất động sản và tích hợp hệ thống cho toàn doanh nghiệp của bạn. Thiết kế kiến ​​trúc, tạo lộ trình, xác định yêu cầu đầu tư và chọn phần mềm phù hợp.

Chẩn đoán & cứu hộ

Kiểm tra hiệu năng hệ thống và tinh chỉnh công nghệ để tạo sự nhất quán và năng suất cho quá trình vận hành. Giới thiệu các quy trình mới và đào tạo để thúc đẩy quá trình áp dụng.

Phân tích dữ liệu

Tập hợp dữ liệu của bạn bằng các công cụ giúp trực quan hóa các xu hướng và cung cấp dự đoán về hiệu suất bất động sản của bạn. Thiết lập quản trị dữ liệu.

Internet vạn vật

Tạo các tòa nhà và nơi làm việc thông minh với mạng lưới các thiết bị, cảm biến, huy hiệu, đèn hiệu và hệ thống được kết nối. Sử dụng các công nghệ thông minh để tạo ra một môi trường làm việc thoải mái và năng suất.


Những sản phẩm công nghệ
cung cấp giải pháp cho doanh nghiệp

Hỏi JLL
về công nghệ

Biến đổi bất động sản theo chiến lược công nghệ thông minh giúp cải thiện hiệu suất cho tài sản, danh mục đầu tư và nhân viên của bạn.