Alexandra Bryant

Giám đốc Toàn cầu của bộ phận Chiến lược và Hoạt động của Thị trường Vốn

Alexandra Bryant có hơn 16 năm kinh nghiệm trong ngành bất động sản thương mại. Cô bắt đầu sự nghiệp tại JLL trong vai trò nhà phân tích thuộc nhóm Thị trường Vốn Khu vực EMEA vào năm 2007. Năm 2011, Alexandra gia nhập nhóm Thị trường Vốn Trung Quốc của JLL. Tại đây, cô đã tham gia một số giao dịch chiến lược quan trọng với nguồn vốn quốc tế và các nhà đầu tư tổ chức của Trung Quốc đầu tư ra nước ngoài. Từ năm 2015, cô chuyển đến thành phố New York để thành lập và dẫn dắt nhóm tư vấn bên mua tại Hoa Kỳ. Sau khi quay trở lại London vào năm 2017, cô tham gia nhóm Thị trường Vốn EMEA để đảm trách vai trò chỉ đạo trong các giao dịch chiến lược và dự án đặc biệt dựa trên chuyên môn liên ngành độc đáo và kiến thức sâu rộng về nguồn vốn của mình. Năm 2020, Alexandra được bổ nhiệm làm Giám đốc Toàn cầu của bộ phận Chiến lược và Hoạt động của Thị trường Vốn đồng thời là thành viên của Hội đồng Thị trường Vốn Toàn cầu của JLL.

Trong thời gian ở Châu Âu, Châu Á và Hoa Kỳ, Alexandra đã làm việc trong một số thị trường lớn và với các nhà đầu tư từ mọi khu vực. Cô đã tích lũy được lượng kiến thức đáng kể về cách làm việc với nhà đầu tư quốc tế tại các thị trường mới. Nhờ đó, cô hiểu rõ cách tìm nguồn, cấu trúc và có thể tư vấn cho các giao dịch phức tạp. Trong vai trò mới, Alexandra tận dụng chuyên môn và sự hiểu biết toàn cầu của mình về khách hàng, công việc kinh doanh và con người ở các khu vực khác nhau để thúc đẩy chiến lược và hoạt động của thị trường vốn toàn cầu.

Mỗi khi rảnh rỗi, Alexandra thường cố vấn cho các nhà lãnh đạo tham vọng và dành thời gian bên gia đình và bạn bè.